Avatar

Družine izdelkov

NAŠE RAZISKAVE IN PROJEKTI

19. January 2024

Inovativni sušilni sistem za obdelavo in predelavo gliv in njihovih ekstraktov

 

Trajanje: april 2022 – september 2023

Vrednost projekta: 104.100,00 EUR

Višina sofinanciranja: 75.940,00 EUR

Opis

Predmet projekta je nakup in implementacija inovativnega sušilnega sistema za obdelavo in predelavo gliv in njihovih ekstraktov, ki zajema štiri glavne proizvodne enote: sušilno komoro ter povezavo le-te s hladilno grelnim agregatom s centralnim regulacijskim sistemom (HGARS), povezavo liofilizatorja s HGARS, povezavo koničnega sušilnika za ekstrakcijo s HGARS ter grelno-hladilne vakuumske točke (GHVT). 

Namen in cilji

Z izvedbo projekta želimo posodobiti in izboljšati snovno, energetsko in časovno učinkovitost naše proizvodnje na ekološki, okolju prijazen način. Inovativen sušilni sistem bo omogočil časovno, finančno, energetsko in prostorsko optimizacijo proizvodnega procesa. Vzpostavljen bo proizvodni proces z več koraki, kjer vstopajo neobdelane glive kot začetne sestavine in se s posameznimi postopki v vsaki enoti sistema postopoma obdelajo v končni proizvod, ki je pripravljen za človeško uporabo.

»Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.«

www.noo.gov.si, www.evropskasredstva.si 

Deli

Ključniki


Raziskave in Razvoj

Komentarji (0)

Bodite prvi in komentirajte

Komentirajte